1 : Definities

Definities in de Algemene Voorwaarden van Jouw Designer
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gehanteerd in de onderstaande betekenis, tenzij anders vermeld:

 1. Opdrachtgever: de partij waarmee Jouw Designer een overeenkomst aangaat.
 2. Overeenkomst: de overeenstemming tussen beide partijen, schriftelijk of via e-mail bevestigd, waarin staat dat Jouw Designer één of meerdere producten of diensten zal leveren.
2 : Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Jouw Designer afsluit, evenals alle diensten die zij verleent.
 2. Door een overeenkomst met Jouw Designer te ondertekenen, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Jouw Designer.
 3. Veranderingen in deze algemene voorwaarden, evenals afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst, zijn alleen bindend voor Jouw Designer indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers of derden zijn niet bindend en niet van toepassing op Jouw Designer.
3 : Offertes

 1. Per opdracht zal Jouw Designer een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.
 3. Alle offertes van Jouw Designer zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
4 : Website

 1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag aan Jouw Designer op rekening nummer  alvorens Jouw Designer begint met de eerste opzet van een website. Direct na oplevering van de website(s) betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag.
 2. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet m ogelijk om kostenloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Jouw Designer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
 4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Jouw Designer nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te tellen van Jouw Designer en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Jouw Designer haar werkzaam heden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
 5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch m ateriaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Jouw Designer is eigendom van opdrachtgever. Jouw Designer is niet aansprakelijk voor claim s of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande m erknam en. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/ haar website en Jouw Designer kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.
Onze ervaring

Als het gaat om het overzetten van verouderde websites naar een nieuwe WordPress-installatie, dan hebben wij de expertise die nodig is om de klus te klaren. In de meeste gevallen kunnen we de site zonder problemen migreren. In sommige gevallen willen klanten echter meer. Bijvoorbeeld een nieuwe website lay-out, of een optimalisatie voor mobiele apparaten. Wij hebben de vaardigheden en kennis om aan al deze verzoeken te voldoen. Ons uitgebreide portfolio aan succesvolle projecten is het bewijs. Het vernieuwen van uw website is voor ons geen enkel probleem!

Wat komt erbij kijken?

Maak een afspraak met ons om je nieuwe website te laten maken. We zullen samen de vereisten van je nieuwe website bespreken. Je kunt je bestaande domeinnaam en hosting blijven gebruiken, maar als je dat wilt veranderen, dan kijken we wat het best voor jou werkt. Vervolgens gaan we aan de slag en binnen een week staat je vernieuwde website online.